Základní škola a Mateřská škola Větrná má nového ředitele

ZŠ a MŠ Větrná.JPG Rada města Uherské Hradiště jmenovala novým ředitelem Základní a Mateřské školy Větrná na sídlišti Východ Mgr. Jana Remeše. Do své funkce nastoupí 1. srpna.

Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a Mateřské školy Větrná vyhlásila Rada města Uherské Hradiště svým usnesením ze dne 21. 11. 2022, dne 23. 01. 2023 pak rada jmenovala členy konkursní komise a dne 3. 4. 2023 jmenovala nového ředitele.

Do konkursu na ředitele školy se přihlásilo 7 uchazečů a uchazeček, 6 bylo pozváno ke konkursu, 1 přihláška byla vrácena pro nesplnění kvalifikačních předpokladů. Jedna uchazečka se několik dnů před konkursem odhlásila. Na základě konkursního řízení bylo komisí stanoveno výsledné pořadí uchazečů vhodných pro výkon funkce ředitele ZŠ a MŠ Větrná s tím, že komise doporučila radě města jmenovat od 1. 8. 2023 ředitelem školy Mgr. Jana Remeše. Mgr. Jan Remeš je v současnosti pedagogem a zástupcem ředitele ZŠ UNESCO. 

Jmenování nového ředitele jedné ze základních a mateřských škol je důležitým krokem pro zajištění kvalitního vzdělávání ve městě.

„Nový ředitel má bohaté zkušenosti v oboru. Nepochybuji, že společně s celým pedagogickým týmem školy dosáhne výborných výsledků a společným úsilím  budeme moci našim dětem nabídnout kvalitní vzdělání v moderním a přátelském prostředí,“ komentoval jmenování nového ředitele starosta města Stanislav Blaha.

„Ráda bych poděkovala všem, kteří se účastnili výběrového řízení a vyjádřili zájem o tuto pozici.  Věřím, že nový ředitel bude přinášet nové myšlenky, inovativní přístupy a bude se snažit o zajištění vysoké kvality vzdělávání na škole,“ doplnila starostu radní Zuzana Vandame, která má na starost školství. 


Mgr. Jan Remeš.JPG


Mgr. Jan Remeš (výrazná pedagogická osobnost), Oceňování ped. pracovníků 2022


Město Uherské Hradiště je zřizovatelem 6 základních škol. Z mateřských škol je 10 škol sloučeno v jeden právní subjekt s názvem Mateřská škola Uherské Hradiště, Svatováclavská. Další 2 mateřské školy (na Větrné a v Jarošově) jsou součástí sloučených subjektů základních škol.

 

-JP-