Základní a mateřské školy

V samostatné působnosti město spravuje po provozní stránce 7 školských příspěvkových organizací

Čtyři úplné základní školy zřízené a řízené městem Uherské Hradiště fungují jako příspěvkové organizace od 1. 1. 2001 – jsou to tyto školy - ZŠ UNESCO, ZŠ Za Alejí, ZŠ Sportovní a ZŠ Větrná včetně jejich součástí, kterými jsou jejich školní jídelny, školní družiny a školní kluby. 

V polovině roku 2002 byl schválen zákon č. 284/2002 Sb., kterým se měnil zákon č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 

Zákon č. 284/2002 Sb. v § 24 odst. 4 ukládal obci nebo kraji, kteří jsou zřizovatelem předškolního zařízení, školy nebo školského zařízení bez právní subjektivity (byly tedy zřízeny jako organizační složky obce nebo kraje), a nebyly organizační součástí předškolního zařízení, školy nebo školského zařízení, které právní subjektivitu mělo, zajistit změnu právní formy v souladu s § 14 odst. 2 a 7 a §16 tohoto zákona do 1. 1. 2003. 

Na základě výše uvedeného vznikly od 1. 1. 2003 tři nové příspěvkové organizace:

  • Základní škola T. G. Masaryka, Uherské Hradiště - Mařatice, l. máje 55 včetně součástí školní jídelna a školní družina
  • Základní kola a Mateřská škola, Uherské Hradiště - Jarošov, Pivovarská 200 včetně součástí MŠ Jarošov, školní jídelna a školní družina
  • Mateřská škola, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943 – vznikla sloučením několika MŠ - MŠ Svatováclavská, MŠ Komenského nám., MŠ Pod Svahy, MŠ 28. října, MŠ Husova, MŠ Husova - křesťanská, MŠ Štěpnická, MŠ Sady a MŠ Míkovice, které se staly odloučenými pracovištěmi.

Dřívější samostatná škola ZŠ Vésky se sloučila s úplnou základní školou ZŠ Sportovní a MŠ Lomená (Východ) se stala součástí ZŠ Větrná. 

Na základě dohody s Krajským úřadem Zlínského kraje se stalo Město Uherské Hradiště od 1. 1. 2007 zřizovatelem Domu dětí a mládeže, Uherské Hradiště, Purkyňova 494.

Zřizovací listiny

pdf.pngZřizovací listina - Mateřská škoda Svatováclavská, soubor typu pdf, (5,44 MB)
pdf.pngZřizovací listina - Základní a Mateřská škola Jarošov, soubor typu pdf, (338,57 kB)
pdf.pngZřizovací listina - Základní a Mateřská škola Větrná, soubor typu pdf, (313,73 kB)
pdf.pngZřizovací listina - Základní škola Sportovní, soubor typu pdf, (5,25 MB)
pdf.pngZřizovací listina - Základní škola T. G. Masaryka, soubor typu pdf, (5,05 MB)
pdf.pngZřizovací listina - Základní škola UNESCO, soubor typu pdf, (5,41 MB)
pdf.pngZřizovací listina - Základní škola Za Alejí, soubor typu pdf, (5,12 MB)

 

Mateřská škola, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943, příspěvková organizace

Zde naleznete kontaktní informace na mateřskou školu včetně jejich poboček.

 

Seznam základních škol, příspěvkových organizací

Zde se můžete seznámit s kontaktními informacemi na všechny základní školy ve městě Uherské Hradiště