Základní školy, mateřské školy a DDM

Základní a mateřské školy

Dům dětí a mládeže Uherské Hradiště

 Důležité dokumenty:

 

Přehled průměrných platů

Průměrné platy pracovníků škol správního obvodu Uh. Hradiště.

 

Počty dětí v MŠ, ZŠ

Počty dětí v mateřských školách, žáků v základních školách

 

Ostatní základní a mateřské školy

Přehled základních a mateřských škol - zřízených jinými zřizovateli.

 

Ostatní školy a školská zařízení

Seznam ostatních škol a školských zařízení s výpisem podrobných kontaktů.