Zákon o sociálních službách

Stručný průvodce zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který nabyl účinnosti 1. ledna 2007. Základním cílem zákona o sociálních službách je zajistit lidem v nepříznivé sociální situaci pomoc a podporu prostřednictvím sociálních služeb a stanovit pravidla pro jejich poskytování.

Mám nárok na sociální poradenství?

Sociální poradenství má každý jednotlivec zákonem garantováno jako bezplatné.

 

Jaký vztah budu mít s poskytovatelem služeb?

Poskytování sociálních služeb je zákonem o sociálních službách založeno na smluvním principu.

 

Příspěvek na péči

Základním nástrojem pro fungování nového modelu sociálních služeb je poskytování příspěvku na péči.

 

Jaké jsou druhy sociálních služeb?

Prostřednictvím sociálních služeb je zajišťována pomoc při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, ošetřování, poskytnutí informace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při prosazování práv a zájmů, aj.