ZÁKROK MĚSTSKÉ POLICIE V HAVLÍČKOVĚ ULICI

IMG_2813.JPG V souvislosti se zákrokem Městské policie Uherské Hradiště dne 10. 3. 2021 v Havlíčkově ulici v Uherském Hradišti vydává město Uherské Hradiště toto TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ

Dne 10. 3. 2021 v 16:36 hodin konala 2 členná hlídka strážníků Městské policie Uherské Hradiště kontrolu v Havlíčkově ulici. Při kontrole bylo zjištěno, že dochází k porušování Mimořádného opatření MZDR 15757/2020, kterým se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek, na veřejně přístupných místech v zastavěném území obce. Přestupku se měl dopustit muž (r. 1980), který nerespektoval nařízení plynoucí z výše uvedeného mimořádného opatření (zakrytí úst a nosu), opakovaně odmítl prokázat svou totožnost, stejně jako odmítl použití prostředku k zakrytí úst a nosu a přes výzvy a poučení strážníků se pokusil z místa vzdálit.

Vzhledem k tomu, že při zákroku došlo k použití donucovacích prostředků (se záměrem muže předvést k prokázání totožnosti), a také vzhledem k tomu, že u události bylo přítomno malé dítě, které muže doprovázelo, nařídil starosta města Uherské Hradiště Ing. Stanislav Blaha důsledné prošetření celého zákroku s důrazem na adekvátnost užití donucovacích prostředků.

Citace – starosta Ing. Stanislav Blaha

 „Prověření, jak strážníci plnili své zákonné povinnosti, se budu osobně intenzivně věnovat. Celou událost považuji za velmi politováníhodnou, hlavně kvůli přítomnosti malého dítěte. Pokud se prokáže, že samotný zákrok byl neadekvátní, budou vyvozeny patřičné důsledky. V tuto chvíli jsou oba strážníci až do vyřešení případu postaveni mimo službu“.

Jan Pášma, tiskový mluvčí