Záměr města - pronájem ploch určených k parkování

Město Uherské Hradiště zveřejnilo záměr města na pronájem částí pozemku st. p. č. 622/1 v k.ú. Uherské Hradiště, označených jako parkovací plocha.

Parkovací plochy lze pronajmout jednotlivě i jako celek.

Záměr města ve formátu PDF: 

Pronájem částí pozemku st. p. č. 622/1 v k. ú. Uherské Hradiště

situace.png

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor správy majetku města
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Radek Chybík

T: 572 525 370
M: 605 203 088
E: Radek.Chybik@mesto-uh_cz