Záměr města Uherské Hradiště na pronájem prostor

78840852_440547866610331_8576163092897988608_n.png Prostory se nachází v historickém sklepení bývalé jezuitské koleje v centru Uherského Hradiště a naposledy byly využívány k prezentaci vín od vinařů ze Slovácké oblasti. Do roku 2012 byl prostor sklepení velmi úspěšně využíván jako restaurace s gastronomickým zaměřením. Tyto nádherné, historické sklepní prostory byly před nedávnem zrekonstruovány a nabízí zajímavé a turisticky žádané prostředí k podnikatelským aktivitám.

Jedná se o pronájem prostor sloužících, popř. nesloužících podnikání v 1.PP budovy č.p.21 nacházející se v Uherském Hradišti, Masarykovo náměstí, na pozemcích st.p.č.31/1 a st.p.č.32/2 v k.ú. Uh.Hradiště o celkové výměře 747,10 m2 (bývalá Klášterní vinárna).

Podrobnosti k nabízeným prostorám najdete ZDE 

Máte-li o prostory zájem, doručte své písemné nabídky v zalepených obálkách nejpozději do 07.01.2020 do 12:00 hodin na adresu: Městský úřad, podatelna, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště. Obálka musí být v levém horním rohu označena heslem: „NABÍDKA KLÁŠTERNÍ VINÁRNA – NEOTVÍRAT (SMM)“. Bližší informace poskytnou zaměstnanci odboru správy majetku města na Městském úřadě v Uherském Hradišti, tel. 572 525 378, 380, 375.

78049574_955199701519188_8048144997553274880_n.png

76769673_448851085832551_8801858259888635904_n.png

78237067_1391346627681088_3072625556383072256_n.png

Kontakty na odpovědnou osobu