Záměry města

Záměr města na nájem bytu 1275/8 pro příjmově vymezené osoby

Záměr města na nájem bytu 517/4

Záměr města na nájem bytu 506/16

Záměr města na nájem bytu 514/7 za nejvyšší nabídnuté měsíční nájemné

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor správy majetku města
Oddělení správy bytů a budov
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Zdeňka Pastyříková

T: 572 525 379
E: Zdenka.Pastyrikova@mesto-uh_cz