Záměry města

Záměr města na nájem bytu 721/13 a 880/1

Záměr města na nájem bytu 441/3 za nejvyšší nabídnuté měsíční nájemné

Záměr města na nájem startovacího bytu 1185/13

Záměr města na nájem bytu 1277/4 pro příjmově vymezené osoby

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor správy majetku města
Oddělení správy bytů a budov
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Zdeňka Pastyříková

T: 572 525 379
E: Zdenka.Pastyrikova@mesto-uh_cz