Záměry města

Záměr města na nájem bytu pro příjmově vymezené osoby 1276/5 a 1276/10

Záměr města na nájem startovacího bytu 1185/14

Záměr města na nájem bytu 396/1 za nejvyšší nabídnuté měsíční nájemné

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor správy majetku města
Oddělení správy bytů a budov
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Zdeňka Pastyříková

T: 572 525 379
E: Zdenka.Pastyrikova@mesto-uh_cz