Záměry města

Aktuální záměry na nájem bytu

1. Záměr města na nájem bytu 760/2 a 760/4 za nejvyšší nabídnuté měsíční nájemné

2. Záměr města na nájem bytu 445/2, 445/3 a 445/5 za nejvyšší nabídnuté měsíční nájemné

3. Záměr města na nájem bytu 445/9 a 445/10 za nejvyšší nabídnuté měsíční nájemné

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor správy majetku města
Oddělení správy bytů a budov
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Zdeňka Pastyříková

T: 572 525 379
E: Zdenka.Pastyrikova@mesto-uh_cz