Záměry města

1. Záměr města na nájem bytů pro příjmově vymezené osoby 1276/12 a 1276/17

2. Záměr města na nájem startovacích bytů 744/6, 744/9 a 744/20

3. Záměr města na nájem startovacího bytu 745/7

4. Záměr města na nájem bytu 880/7

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor správy majetku města
Oddělení správy bytů a budov
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Zdeňka Pastyříková

T: 572 525 379
E: Zdenka.Pastyrikova@mesto-uh_cz