Zápis do základních škol 2018/2019

IMG_5750.JPG Zápis k povinné školní docházce do 1. ročníků základních škol zřízených městem Uherské Hradiště proběhne dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (tzv. školský zákon) následovně:

Základní škola UNESCO,  Komenského nám. 350, příspěvková organizace:  

 • čtvrtek 5. dubna 2018,  pátek 6. dubna 2018  od  14:00 do 17:00 hodin na odloučeném pracovišti, Uh. Hradiště, Hradební č.p. 189
 • bližší informace  na www.zsunesco.cz  

Základní škola, Sportovní 777,  příspěvková organizace:  

 • čtvrtek 5. dubna 2018,  pátek 6. dubna 2018  od  14:00 do 17:00 hodin v budově školy
 • bližší informace na www.zsuhsportovni.cz

 Základní škola a Mateřská škola, Větrná 1063, příspěvková organizace:  

 • čtvrtek 5. dubna 2018,  pátek 6. dubna 2018  od 14:00 do 17:00 hodin v budově školy
 • bližší informace na www.zsvychod.uhedu.cz  

Základní škola Za Alejí 1072,   příspěvková organizace:  

 • pátek 6. dubna 2018  od 13:00 do 17:00 hodin, 

sobota 7. dubna 2018  od 9:00 do 12:00 hodin  v  budově školy

 • ZÁPIS DO MONTESSORI TŘÍDY -  pátek 6. dubna 2018 od 12:00 do 17:00 hodin, sobota 7. dubna 2018 od 9:00 do 12:00 hodin
 • bližší informace na www.zszaaleji.cz  

Základní škola T. G. Masaryka, Mařatice, 1. máje 55, příspěvková organizace:   

 • čtvrtek 5. dubna 2018,  pátek 6. dubna 2018    od 14:00 do 17:00 hodin v budově školy, ve stejném čase proběhne i zápis do logopedické třídy
 • bližší informace na www.zsmaratice.cz

Základní škola a Mateřská škola, Jarošov,  Pivovarská 200, příspěvková organizace :   

 • pátek 6. dubna 2018  od 14:00 do 17:00 hodin v  budově školy
 • bližší informace  na www.zsjarosov.cz

Dle § 178 odst. 2 školského zákona stanoví obec pro jednotlivé školy školské obvody základních škol.

Školské obvody ZŠ zřízených městem Uherské Hradiště  jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce č. 8/2016 a č. 1/2018, které jsou dostupné zde: www.mesto-uh.cz.  

Do školy jsou přednostně přijímáni žáci z  jejího školského  obvodu, tzn. žáci s místem trvalého bydliště v tomto školském obvodu. Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit školu mimo příslušný školský obvod.

Prosíme rodiče (zákonné zástupce), aby s sebou k zápisu vzali svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Kontakty na odpovědnou osobu

Odpovědná osoba