Zápis k povinné školní docházce

DSCN8108.JPG Zápis k povinné školní docházce do 1. ročníků základních škol zřízených městem Uherské Hradiště pro školní rok 2020/2021 se v Uherském Hradišti uskuteční ve dnech 2. - 4. dubna 2020

Zápis k povinné školní docházce do 1. ročníků  základních škol zřízených městem Uherské Hradiště proběhne dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (tzv. školský  zákon) následovně :

Základní škola UNESCO,  Uherské Hradiště, Komenského nám. 350, příspěvková organizace

- čtvrtek 2. dubna 2020,  pátek 3. dubna 2020 od  14:00 do 17:00 hodin na odloučeném pracovišti, Uh. Hradiště, Hradební č.p. 189 - bližší informace  na www.zsunesco.cz              

Základní škola, Uherské Hradiště,  Sportovní 777, příspěvková organizace   

- čtvrtek 2. dubna 2020,  pátek 3. dubna 2020  od  14:00 do 17:00 hodin v budově školy - bližší informace na www.zsuhsportovni.cz    

Základní škola a Mateřská škola,  Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace    

- čtvrtek 2. dubna 2020,  pátek 3. dubna 2020  od 14:00 do 17:00 hodin v budově školy - bližší informace na www.zsvychod.uhedu.cz    

Základní škola Uherské Hradiště,  Za Alejí 1072, příspěvková organizace  

- pátek 3. dubna 2020  od 13:00 do 17:00 hodin,   sobota 4. dubna 2020  od 9:00 do 12:00 hodin  v  budově školy

ZÁPIS DO MONTESSORI TŘÍDY -  pátek 3. dubna 2020 od 12:00 do 17:00 hodin,                                sobota 4. dubna 2020 od 9:00 do 12:00 hodin - bližší informace na www.zszaaleji.cz    

Základní škola T. G. Masaryka Uherské Hradiště - Mařatice, 1. máje 55, příspěvková organizace 

- čtvrtek 2. dubna 2020,  pátek 3. dubna 2020    od 14:00 do 17:00 hodin v budově školy, ve stejném čase proběhne i zápis do logopedické třídy - bližší informace na www.zsmaratice.cz    

Základní škola a Mateřská škola,  Uherské Hradiště – Jarošov,  Pivovarská 200, příspěvková organizace  

- pátek 3. dubna 2020  od 14:00 do 17:00 hodin v  budově školy - bližší informace  na www.zsjarosov.cz

Dle § 178 odst. 2 školského zákona stanoví obec pro jednotlivé školy školské obvody základních škol. Školské obvody ZŠ zřízených městem Uherské Hradiště  jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce č. 8/2016 a č. 1/2018, které jsou dostupné na  www.mesto-uh.cz

Do školy jsou přednostně přijímáni žáci z  jejího školského  obvodu, tzn. žáci s místem trvalého bydliště v tomto školském obvodu. Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit školu mimo příslušný školský obvod.

Prosíme rodiče (zákonné zástupce), aby s sebou k zápisu vzali svůj občanský průkaz, rodný list dítěte.

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor kultury, školství a sportu
Oddělení školství a sportu
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Petra Křiváčková

T: 572 525 603
M: 739 488 472
E: Petra.Krivackova@mesto-uh_cz