Zápis k povinné školní docházce

Zápis k povinné školní docházce do 1. ročníků základních škol zřízených městem Uherské Hradiště pro školní rok 2019/2020.

Článek je odkazem na dokument

https://www.mesto-uh.cz/zapis-k-povinne-skolni-dochazce

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor kultury, školství a sportu
Oddělení školství a sportu
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jitka Lopatová

T: 572 525 601
E: Jitka.Lopatova@mesto-uh_cz