Zápis k povinné školní docházce

IMG_2623.JPG Informace k zápisu k povinné školní docházce do 1. ročníků základních škol zřízených městem Uherské Hradiště pro školní rok 2021/2022.

Způsob organizace zápisu do 1. ročníků je v  souladu s doporučením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Zápisy na všech základních školách zřízených městem Uherské Hradiště proběhnou v termínu od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021.

Zákonní zástupci mohou doručit žádost těmito způsoby:

  • do datové schránky školy
  • emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (nelze poslat prostý email)
  • poštou (doporučeně, rozhodující je datum podání na poštu)
  • osobním podáním ve škole –  vhozením žádosti do poštovní schránky školy

Podrobné informace získají zákonní zástupci na www stránkách jednotlivých základních škol:

  • Základní škola UNESCO,  Uherské Hradiště, Komenského nám. 350, příspěvková organizace, www.zsunesco.cz
  • Základní škola, Uherské Hradiště,  Sportovní 777,  příspěvková organizace, www.zsuhsportovni.cz
  • Základní škola a Mateřská škola,  Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace, www.zsvychod.uhedu.cz
  • Základní škola Uherské Hradiště,  Za Alejí 1072,   příspěvková organizace, www.zszaaleji.cz
  • Základní škola T. G. Masaryka Uherské Hradiště - Mařatice, 1. máje 55, příspěvková organizace, www.zsmaratice.cz
  • Základní škola a Mateřská škola,  Uherské Hradiště – Jarošov,  Pivovarská 200, příspěvková organizace, www.zsjarosov.cz

 

Dle § 178 odst. 2 školského zákona stanoví obec pro jednotlivé školy školské obvody základních škol. Školské obvody ZŠ zřízených městem Uherské Hradiště  jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce č. 11/2019, která je dostupná na  http://www.mesto-uh.cz/.

  

Do školy jsou přednostně přijímáni žáci z  jejího školského  obvodu, tzn. žáci s místem trvalého bydliště v tomto školském obvodu. Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit školu mimo příslušný školský obvod.

 

 

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor kultury, školství a sportu
Oddělení školství a sportu
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jitka Lopatová

T: 572 525 601
E: Jitka.Lopatova@mesto-uh_cz