Zápis k povinné školní docházce 2017/2018

Zápis k povinné školní docházce do 1. ročníků základních škol zřízených městem Uherské Hradiště pro školní rok 2017/2018.

Zápis k povinné školní docházce do 1. ročníků základních škol zřízených městem Uherské Hradiště proběhne dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (tzv. školský zákon) následovně:

 

Základní škola UNESCO, Uherské Hradiště, Komenského nám. 350, příspěvková organizace
 • čtvrtek 6. dubna 2017, pátek 7. dubna 2017 od 14:00 do 17:00 hodin na odloučeném pracovišti, Uh. Hradiště, Hradební č.p. 189
 • bližší informace na www.zsunesco.cz
Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace 
 • čtvrtek 6. dubna 2017, pátek 7. dubna 2017 od 14:00 do 17:00 hodin v budově školy
 • bližší informace na www.zsuhsportovni.cz
Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace 
 • čtvrtek 6. dubna 2017, pátek 7. dubna 2017 od 14:00 do 17:00 hodin v budově školy
 • bližší informace na www.zsvychod.uhedu.cz
   
Základní škola Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, příspěvková organizace 
 • pátek 7. dubna 2017 od 13:00 do 17:00 hodin, sobota 8. dubna 2017 od 9:00 do 12:00 hodin v budově školy
 • ZÁPIS DO MONTESSORI TŘÍDY - pátek 7. dubna 2017 od 12:00 do 18:00 hodin,
  sobota 8. dubna 2017 od 9:00 do 12:00 hodin
 • bližší informace na www.zszaaleji.cz
Základní škola T. G. Masaryka Uherské Hradiště - Mařatice, 1. máje 55, příspěvková organizace 
 • čtvrtek 6. dubna 2017, pátek 7. dubna 2017 od 14:00 do 17:00 hodin v budově školy, ve stejném čase proběhne i zápis do logopedické třídy
 • bližší informace na www.zsmaratice.cz
Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště – Jarošov, Pivovarská 200, příspěvková organizace 
 • pátek 7. dubna 2017 od 14:00 do 17:00 hodin v budově školy
 • bližší informace na www.zsjarosov.cz


Dle § 178 odst. 2 školského zákona stanoví obec pro jednotlivé školy školské obvody základních škol. Školské obvody ZŠ zřízených městem Uherské Hradiště jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce č. 08/2016, soubor typu pdf, (183,6 kB).

 

Do školy jsou přednostně přijímáni žáci z jejího školského obvodu, tzn. žáci s místem trvalého bydliště v tomto školském obvodu.
Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit školu mimo příslušný školský obvod.

 

Prosíme rodiče (zákonné zástupce), aby s sebou k zápisu vzali svůj občanský průkaz, rodný list dítěte.