Zápis k povinné školní docházce

4892[1].jpg Zápis k povinné školní docházce do 1. ročníků základních škol zřízených městem Uherské Hradiště pro školní rok 2023/2024.

Zápis k povinné školní docházce do 1. ročníků  základních škol zřízených městem Uherské Hradiště
proběhne dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (tzv. školský zákon) v termínu 13. - 15. dubna 2023. Tento zápis bude společný i pro děti z Ukrajiny.

Podrobné informace získají zákonní zástupci na www jednotlivých základních škol:

  • Základní škola UNESCO, Uherské Hradiště, Komenského nám. 350, příspěvková organizace, www.zsunesco.cz
  • Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace, www.zsuhsportovni.cz
  • Základní škola, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, příspěvková organizace, www.zszaaleji.cz
  • Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná1063, příspěvková organizace, www.zsvetrna.cz
  • Základní škola T. G. Masaryka, Uherské Hradiště - Mařatice, 1. máje 55, příspěvková organizace, www.zsmaratice.cz
  • Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště - Jarošov, Pivovarská 200, Příspěvková organizace, www.zsjarosov.cz

Dle § 178 odst. 2 školského zákona stanoví obec pro jednotlivé školy školské obvody základních škol.

Školské obvody ZŠ zřízených městem Uherské Hradiště  jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce č. 11/2019, která je dostupná na www.mesto-uh.cz. 

 

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor kultury, školství a sportu
Oddělení školství a sportu
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Petra Křiváčková

T: 572 525 603
M: 739 488 472
E: Petra.Krivackova@mesto-uh_cz