Zápis - podání žádostí o přijetí dětí k povinnému předškolnímu vzdělávání

DSC00080.JPG Informace k organizaci zápisu k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol zřízených městem Uherské Hradiště pro školní rok 2023/2024.

Zápisy na všech mateřských školách zřízených městem Uherské Hradiště se uskuteční v termínu od úterý 9. května 2023 do čtvrtka 11. května 2023.

Tento zápis bude společný i pro děti z Ukrajiny.

Podrobné informace získají zákonní zástupci na www stránkách jednotlivých mateřských škol:

- www.msuh.cz

Mateřská škola, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943, příspěvková organizace, jejíž součástí jsou tato místa poskytovaného vzdělávání:

 1. Mateřská škola, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943
 2. Mateřská škola, Uherské Hradiště, Komenského 539
 3. Mateřská škola, Uherské Hradiště, 28. října 982
 4. Mateřská škola, Uherské Hradiště – Mařatice, 1. máje (zápis probíhá v budově MŠ, Uherské Hradiště, 28. října 982)
 5. Mateřská škola, Uherské Hradiště, Pod Svahy 1006
 6. Mateřská škola, Uherské Hradiště, Štěpnická 1111 -  včetně Montessori třídy
 7. Mateřská škola, Uherské Hradiště, Husova 838 vč. křesťanské
 8. Mateřská škola, Uherské Hradiště – Míkovice, U Mlýna 251
 9. Mateřská škola, Uherské Hradiště – Sady, Vřesová 50

- www.zsvetrna.cz

Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063 příspěvková organizace, jejíž součástí jsou tato místa poskytovaného vzdělávání:

 1. Mateřská škola, Uherské Hradiště,  Lomená 1380
 2. Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063

- www.zsjarosov.cz

Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště - Jarošov,   Pivovarská 200,  příspěvková organizace, jejíž  součástí je toto místo poskytovaného vzdělávání:

     Mateřská škola, Uherské Hradiště – Jarošov, Markov 416

Přijímat se budou děti dle kritérií pro přijímání dětí do mateřské školy, stanovené řediteli jednotlivých mateřských škol.

Dle § 179 odst. 3 školského zákona stanoví obec školské obvody mateřských  škol. Školské obvody MŠ zřízených městem Uherské Hradiště  jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce č. 10/2019, kterou najdete na www.mesto-uh.cz

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor kultury, školství a sportu
Oddělení školství a sportu
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jitka Lopatová

T: 572 525 601
E: Jitka.Lopatova@mesto-uh_cz