Zápis k předškolnímu vzdělávání

DSC00080.JPG Informace k organizaci zápisu k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol zřízených městem Uherské Hradiště pro školní rok 2021/2022.

Organizace zápisu do mateřských škol je  souladu s metodickým doporučením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Zápisy na všech mateřských školách zřízených městem Uherské Hradiště proběhnou v termínu od 2. května 2021 do 16. května 2021.

Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou platit mimořádná opatření v době konání zápisů, mohou žádost zákonní zástupci doručit těmito způsoby:

 • do datové schránky školy
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (nelze poslat prostý e-mail)
 • poštou (doporučeně, rozhodující je datum podání na poštu)
 • osobním podáním v mateřské škole –  vhozením žádosti do poštovní schránky školy

Podrobné informace získají zákonní zástupci na www stránkách jednotlivých mateřských škol:

- www.msuh.cz

Mateřská škola, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943, příspěvková organizace, jejíž součástí jsou tato místa poskytovaného vzdělávání:

 1. Mateřská škola, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943
 2. Mateřská škola, Uherské Hradiště, Komenského 539
 3. Mateřská škola, Uherské Hradiště, 28. října 982
 4. Mateřská škola, Uherské Hradiště – Mařatice, 1. máje
 5. Mateřská škola, Uherské Hradiště, Pod Svahy 1006
 6. Mateřská škola, Uherské Hradiště, Štěpnická 1111 -  včetně Montessori třídy
 7. Mateřská škola, Uherské Hradiště, Husova 838 vč. křesťanské
 8. Mateřská škola, Uherské Hradiště – Míkovice, U Mlýna 251
 9. Mateřská škola, Uherské Hradiště – Sady, Vřesová 50

- www.zsvychod.uhedu.cz

Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063 příspěvková organizace, jejíž součástí jsou tato místa poskytovaného vzdělávání:

 1. Mateřská škola, Uherské Hradiště,  Lomená 1380
 2. Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063

- www.zsjarosov.cz

Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště - Jarošov,   Pivovarská 200,  příspěvková organizace, jejíž  součástí je toto místo poskytovaného vzdělávání:

     Mateřská škola, Uherské Hradiště – Jarošov, Markov 416

Přijímat se budou děti dle kritérií pro přijímání dětí do mateřské školy, stanovené řediteli jednotlivých mateřských škol.

Dle § 179 odst. 3 školského zákona stanoví obec školské obvody mateřských  škol. Školské obvody MŠ zřízených městem Uherské Hradiště  jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce č. 10/2019, kterou najdete na www.mesto-uh.cz

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor kultury, školství a sportu
Oddělení školství a sportu
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jitka Lopatová

T: 572 525 601
E: Jitka.Lopatova@mesto-uh_cz