Zápis - podání žádostí o přijetí dětí do MŠ

Podání žádostí o přijetí dětí k povinnému předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019 do mateřských škol zřízených městem Uherské Hradiště.

Zápis do mateřských škol, které jsou součástí:

- subjektu Mateřské školy, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943, příspěvková organizace

 • Mateřská škola, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943
 • Mateřská škola, Uherské Hradiště, Komenského 539
 • Mateřská škola, Uherské Hradiště, 28. října 982
 • Mateřská škola, Uherské Hradiště – Mařatice, 1. máje (zápis se uskuteční v budově MŠ, Uherské Hradiště 28. října 982)
 • Mateřská škola, Uherské Hradiště, Pod Svahy 1006
 • Mateřská škola, Uherské Hradiště, Štěpnická 1111 -  včetně Montessori třídy
 • Mateřská škola, Uherské Hradiště, Husova 838
 • Mateřská škola s křesťanskou výchovou, Uherské Hradiště, Husova 838
 • Mateřská škola, Uherské Hradiště – Míkovice, U Mlýna 251
 • Mateřská škola, Uherské Hradiště – Sady, Vřesová 50

- subjektu Základní školy a Mateřské školy, Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace

 • Mateřská škola, Uherské Hradiště,  Lomená 1380
 • Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063

- subjektu Základní školy a Mateřské školy, Uherské Hradiště - Jarošov, Pivovarská 200, příspěvková organizace

 • Mateřská škola, Uherské Hradiště – Jarošov, Markov 416

se uskuteční v termínu od středy 9. května 2018 do pátku 11. května 2018.

Dle § 179 odst. 3 školského zákona stanoví obec školské obvody mateřských  škol. Školské obvody MŠ zřízených městem Uherské Hradiště  jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce č. 1/2017 a č. 1/2018, které najdete na www.mesto-uh.cz.   

Přijímat se budou děti dle kritérií pro přijímání dětí do mateřské školy.

Prosíme rodiče (zákonné zástupce), aby s sebou k zápisu vzali svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Bližší informace  se dozvíte na příslušných MŠ a také na jejich internetových stránkách.

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor kultury, školství a sportu
Oddělení školství a sportu
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jitka Lopatová

T: 572 525 601
E: Jitka.Lopatova@mesto-uh_cz