Zápis změn údajů v registru silničních vozidel

4. Základní informace k životní situaci
Jedná se o všechny úkony, které mají vliv na změnu údajů v registru vozidel a v dokladech vozidla, které nejsou přihlášením vozidla nebo změnou vlastníka nebo provozovatele (např. změna barvy vozidla, zápis spojovacího zařízení, alternativní pohon LPG atd.).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická osoba - provozovatel silničního vozidla, zmocněnec (doloženo plnou mocí), nebo v případě právnické osoby (osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby), provozovatel vozidla. 


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Splnění všech požadovaných náležitostí v souladu s § 11 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů.


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Podáním písemné žádosti o zápis změn údajů v registru silničních vozidel (a také v dokladech vozidla) na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností (ORP).


8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor dopravních a správních agend, oddělení registru řidičů a vozidel (za železničním podjezdem vpravo u nemocnice).


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor dopravních a správních agend
oddělení registru řidičů a vozidel
Revoluční 1023, 2. podlaží, dveře č. 219b, přepážka č. 2-5

tel. 572 525 573 - 577

Úřední hodiny:

Po 8.00 - 17.00
St 8.00 - 17.00
8.00 - 12.00

Objednat se lze přes rezervační systém.


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 
Zejména je zapotřebí mít v originále doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, u cizinců doklad o povolení pobytu).
K žádosti o zápis změn údajů v registru silničních vozidel se přikládá:
  • technický průkaz silničního motorového vozidla a přípojného vozidla,
  • osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, nejedná-li se o vozidlo vyřazené z provozu na pozemních komunikacích,
  • ostatní doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů.

Při podání žádosti o zápis změny údaje v registru silničních vozidel na základě výměny podstatné části mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla se k žádosti dále přiloží:

  • doklad o nabytí této části,
  • protokol o technické prohlídce provedené po výměně této podstatné části a
  • rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o schválení technické způsobilosti po provedené výměně, jedná-li se o přestavbu silničního vozidla.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Formulář - "Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel" je k dispozici na  odloučeném pracovišti MÚ na ulici Revoluční 1023, resp. příp. ke stažení na webových stránkách města.
Upozornění: Tiskopis musí být vytištěn na 1 list (oboustranně)!  


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 
Správní poplatek 50 Kč za každou změnu.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel je možné vyřídit na počkání; v komplikovanějších případech se postupuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Dalším účastníkem může být zmocněnec (s plnou mocí k provedení úkonu) nebo leasingová společnost.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel je třeba podat do 10 pracovních dnů od vzniku skutečnosti, která zakládá změnu zapisovaného údaje.


16. Elektronická služba, kterou lze využívat
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou. 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a uplatňují se na příslušném úřadu.


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Dle § 83 a § 83a zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů, lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.


21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo dopravy


24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor dopravních a správních agend, oddělení registru řidičů a vozidel.


26. Kontaktní osoba

Magda Matoušková, tel. 572 525 574, email: magda.matouskova@mesto-uh_cz


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2015


28. Popis byl naposledy aktualizován

03.08.2018


29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Kontakty na odpovědnou osobu