Zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla

4. Základní informace k životní situaci

Tato situace se týká změny vlastníka vozidla po prodeji, darování, dědictví apod.


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Oprávněnou osobou k jednání je obecně fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako dosavadní vlastník vozidla, nový vlastník a nový provozovatel u převodu vlastnického práva k vozidlu (např. prodej, darování).
Jednat může i osoba zmocněná písemně provozovatelem nebo vlastníkem vozidla; u přechodu vlastnického práva (např. dědictví) nový vlastník. Zmocněnec předkládá plnou moc s ověřeným podpisem zmocnitele.


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Společná žádost dosavadního a nového vlastníka (provozovatele, není-li totožný s dosavadním nebo s novým vlastníkem) a splnění všech požadovaných náležitostí.


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Podáním písemné žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností (ORP).


8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor dopravních a správních agend, oddělení registru řidičů a vozidel (za železničním podjezdem vpravo u nemocnice).


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor dopravních a správních agend
oddělení registru řidičů a vozidel
Revoluční 1023, 2. podlaží, dveře č. 219b, přepážka č. 2 - 5

telefon: 572 525 573 - 577

Úřední hodiny:
Po 8.00 - 17.00
St 8.00 - 17.00
8.00 - 12.00

Objednat se lze přes rezervační systém.


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Je třeba předložit:


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Formulář - "Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla" je k dispozici na  odloučeném pracovišti MěÚ na ulici Revoluční 1023, resp. příp. ke stažení na webových stránkách města.


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 
Správní poplatek činí - u motorového vozidla s nejméně 4 koly - 800 Kč (pol. 26 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů); další poplatky jsou odvislé od počtu kol vozidla.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla je možné vyřídit na počkání; v komplikovanějších případech se postupuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Dalším účastníkem může být zmocněnec (s ověřenou plnou mocí k provedení úkonu) nebo leasingová  či úvěrová společnost.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

K vozidlu musí být provedena evidenční (příp. technická) kontrola, a to v období posledního 1 roku. Protokol o kontrole není nutné předkládat, pokud jej však máte k dispozici, doporučujeme jej k žádosti přiložit.

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla se podává do 10 pracovních dnů ode dne:

  • převodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu nebo
  • přechodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu nebo nabytí právní moci rozhodnutí soudu v dědickém řízení

16. Elektronická služba, kterou lze využívat
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou. 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a uplatňují se na příslušném úřadu.


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Dle § 83 a § 83a zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů, lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.


21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo dopravy


24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor dopravních a správních agend, oddělení registru řidičů a vozidel.


26. Kontaktní osoba

Veronika Studničková
Referentka
Telefon: 572 525 577 Email:

Petra Močičková
Referentka
Telefon: 572 525 574 Email:

Hana Homolková DiS.
Referentka
Telefon: 572 525 575 Email:

Bc. Alexandra Beránková
Referentka
Telefon: 572 525 573 Email:


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.03.2023


28. Popis byl naposledy aktualizován

13.03.2023


29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor dopravních a správních agend
Oddělení registru řidičů a vozidel
Revoluční 1023
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Veronika Studničková

T: 572 525 577
E: Veronika.Studnickova@mesto-uh_cz