Zasedla Bezpečnostní rada města Uherské Hradiště

V důsledku teroristického útoku v Berlíně byla z podnětu Policie České republiky mimořádně svolána Bezpečnostní rada města Uherského Hradiště, aby rozebrala aktuální bezpečnostní situaci ve městě a stanovila případná opatření ke zvýšení bezpečnosti obyvatel města.

Rada se usnesla, že podobně jako v jiných městech bude dále pokračovat zvýšená hlídková činnost státní i městské policie, pomocí městského dohlížecího kamerového systému městská policie zintenzivní dohled nad podezřelými osobami či pohybem a parkováním dopravních prostředků a bude v těsné součinnosti s PČR v předávání informací.
 

Cit.
 

Stanislav Blaha, předseda bezpečnostní rady a starosta města Uherské Hradiště:
 

"Nemáme žádné indicie o tom, že by hrozilo reálné nebezpečí teroristického útoku v České republice, natož pak v Uherském Hradišti, přesto považujeme za bezpodmínečně nutné si stanovit pravidla pro případný postup při jakémkoli ohrožení bezpečnosti obyvatel, zejména při výskytu většího počtu osob na jednom místě, například na vánočních trzích, kulturních a společenských akcích či silvestrovských oslavách".