Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo města je základním orgánem obce, který ji samostatně spravuje. Je voleno na čtyřleté funkční období. Počet členů Zastupitelstva města Uherské Hradiště je stanoven na 27 členů.

Jméno a příjmení Funkce Politická strana či hnutí
Ing. Stanislav Blaha člen zastupitelstva města Občanští demokraté a nezávislé osobnosti
PhDr. Ivo Frolec 1. místostarosta KRUH
Ing. Čestmír Bouda 2. místostarosta, uvolněný pro výkon funkce Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Ing. Jaroslav Zatloukal 3. místostarosta, uvolněný pro výkon funkce Občanští demokraté a nezávislé osobnosti
Ing. Jiří Durďák člen zastupitelstva města Občanští demokraté a nezávislé osobnosti
Ing. Michal Dvouletý, MBA člen zastupitelstva města Soukromníci Svobodní Nezávislí - Naplno pro Hradiště
Bc. František Elfmark, DiS. člen zastupitelstva města Česká pirátská strana
Mgr. Jana Grygarová členka zastupitelstva města ANO 2011
Pavlína Jagošová členka zastupitelstva města Občanští demokraté a nezávislé osobnosti
Ing. Tomáš Janča člen zastupitelstva města ANO 2011
Mgr. Radovan Jančář člen zastupitelstva města KRUH
MUDr. Pavel Kacr, MBA člen zastupitelstva města Občanští demokraté a nezávislé osobnosti
MUDr. Ivan Karpeles člen zastupitelstva města ČSSD
PaedDr. Lenka Kraváčková, Ph.D. členka zastupitelstva města Nestraníci pro Hradiště
Ing. Pavel Kroča člen zastupitelstva města Komunistická strana Čech a Moravy
Mgr. A. Antonín Mach člen zastupitelstva města

Občanští demokraté a nezávislé osobnosti

Ing. Ivan Mařák člen zastupitelstva města Komunistická strana Čech a Moravy
MgA. Radmila Mrázová členka zastupitelstva města Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
MUDr. David Ondra člen zastupitelstva města Občanští demokraté a nezávislé osobnosti
PhDr. Blanka Rašticová členka zastupitelstva města KRUH
Ing. František Rochovanský člen zastupitelstva města Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Ing. Pavel Svoboda člen zastupitelstva města ANO 2011
Jaroslav Ševčík člen zastupitelstva města Česká pirátská strana
Miroslav Valenta člen zastupitelstva města Soukromníci Svobodní Nezávislí - Naplno pro Hradiště
Mgr. Zuzana Vandame členka zastupitelstva města TOP 09 s podporou Studentů a nezávislých kandidátů
Jiří Vašica, DiS. člen zastupitelstva města ANO 2011
Mgr. et Mgr. Jan Zapletal, Ph.D. člen zastupitelstva města Nestraníci pro Hradiště

  

Jednací řád Zastupitelstva města Uherské Hradiště 05.11.2018, soubor typu pdf, (173 kB)

Zastupitelstvu města je vyhrazeno schvalovat program rozvoje města, schvalovat rozpočet města, vydávat obecně závazné vyhlášky města, dále je zastupitelstvu vyhrazeno rozhodovat o nabytí a převodu nemovitých věcí, převodu bytů a nebytových prostorů z majetku města. 

Zastupitelstvo města zřizuje finanční a kontrolní výbor. 

Zasedání zastupitelstva města
  • zastupitelstvo města se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce
  • zasedání svolává a řídí starosta města
  • zasedání jsou veřejná
Popis činnosti 

Státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti města zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona a jen způsobem, který zákon stanoví. Rozsah samostatné působnosti může být omezen jen zákonem.

Výbory

Zastupitelstvo města zřídilo finanční a kontrolní výbor jako své iniciativní a kontrolní orgány. Výbory předkládají svá stanoviska a návrhy zastupitelstvu obce. Předsedou finančního a kontrolního výboru je vždy člen zastupitelstva města.

Fotogalerie z ustavujícího zasedání zastupitelstva města


Programy zasedání zastupitelstva města

Programy jednotlivých zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště včetně materiálů určených k projednání

 

Záznamy ze zasedání

Zastupitelstvo města na svém jednání dne 4. února 2013 odsouhlasilo zveřejňování zvukových záznamů z jednotlivých zasedání zastupitelstva města. Zvukové záznamy Vám zde zpřístupňujeme. Zvukové záznamy z volebního období 2014–2018 naleznete v archívu.

 

Plán práce

Přehled termínů jednání Zastupitelstva města Uherské Hradiště s nejdůležitějšími body jednání.

 

Usnesení zastupitelstva

Zde naleznete usnesení Zastupitelstva města Uherské Hradiště přijatá v průběhu letošního roku, výpis hlasování v průběhu jednání zastupitelstva města, návrhy usnesení pro jednotlivá zasedání zastupitelstva města a archiv přijatých usnesení a výpisu hlasování. Znění usnesení je upravováno z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Výbory

 

Termíny jednání a tiskové konference po zasedáních ZM v roce 2020

Termíny zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště a tiskových konferencí, které pořádá Útvar kanceláře starosty za účasti představitelů města.