Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo města je základním orgánem obce, který ji samostatně spravuje. Je voleno na čtyřleté funkční období. Počet členů Zastupitelstva města Uherské Hradiště je stanoven na 27 členů.

Volební období 2022-2026

Jméno a příjmení Funkce Politická strana či hnutí
Ing. Stanislav Blaha starosta
SPOLEČNĚ PRO HRADIŠTĚ                     
Ing. Marcela Čechová 1. místostarostka, uvolněná pro výkon  ANO 2011 s podporou nezávis.
Ing. Čestmír Bouda 2. místostarosta, uvolněný pro výkon funkce KDU-ČSL a nezávislé osobnosti
Bc. Pavlína Jagošová 3. místostarostka, uvolněná pro výkon SPOLEČNĚ PRO HRADIŠTĚ                    
Ing. Michal Dvouletý, MBA člen zastupitelstva města Hradišťáci
Bc. František Elfmark, DiS. člen zastupitelstva města Česká pirátská strana
Mgr. Jakub Grós člen zastupitelstva města Česká pirátská strana
Mgr. Jana Grygarová členka zastupitelstva města ANO 2011 s podporou nezávis.
Ivana Hanáčková členka zastupitelstva města ANO 2011 s podporou nezávis.
PaedDr. Lenka Kraváčková, Ph.D členka zastupitelstva města Nestraníci pro Hradiště
Ing. Ivan Mařák člen zastupitelstva města HLAS PRO HRADIŠTĚ
MUDr. Eva Maříková členka zastupitelstva města Hradišťáci
Ing. Ivo Mitáček člen zastupitelstva města Hradišťáci
Mgr. Mojmír Náplava člen zastupitelstva města Hradišťáci
Ing. Lukáš Němeček člen zastupitelstva města ANO 2011 s podporou nezávis.
MUDr. David Ondra člen zastupitelstva města SPOLEČNĚ PRO HRADIŠTĚ
Renata Prchlíková členka zastupitelstva města ANO 2011 s podporou nezávis.
Ing. František Rochovanský člen zastupitelstva města KDU-ČSL a nezávislé osobnosti
Mgr. Evžen Slavík člen zastupitelstva města SPOLEČNĚ PRO HRADIŠTĚ
Ing. Roman Šich člen zastupitelstva města

HLAS PRO HRADIŠTĚ

MgA. Jana Trubačíková členka zastupitelstva města

KDU-ČSL a nezávislé osobnosti

Mgr. Zuzana Vandame členka zastupitelstva města SPOLEČNĚ PRO HRADIŠTĚ
Jiří Vašica, DiS. člen zastupitelstva města ANO 2011 s podporou nezávis.
Jan Zapletal, Ph.D. člen zastupitelstva města Nestraníci pro Hradiště
MUDr. Stanislav Zemek člen zastupitelstva města Hradišťáci
Mgr. Karel Zerzáň člen zastupitelstva města SPOLEČNĚ PRO HRADIŠTĚ
Ing. Tomáš Zubr, MBA člen zastupitelstva města Hradišťáci

Jednací řád Zastupitelstva města Uherské Hradiště v úplném znění, soubor typu pdf, (186 kB)

Zastupitelstvu města je vyhrazeno schvalovat program rozvoje města, schvalovat rozpočet města, vydávat obecně závazné vyhlášky města, dále je zastupitelstvu vyhrazeno rozhodovat o nabytí a převodu nemovitých věcí, převodu bytů a nebytových prostorů z majetku města. 

Zastupitelstvo města zřizuje finanční a kontrolní výbor. 

Zasedání zastupitelstva města
  • zastupitelstvo města se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce
  • zasedání svolává a řídí starosta města
  • zasedání jsou veřejná
Popis činnosti 

Státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti města zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona a jen způsobem, který zákon stanoví. Rozsah samostatné působnosti může být omezen jen zákonem.

Výbory

Zastupitelstvo města zřídilo finanční a kontrolní výbor jako své iniciativní a kontrolní orgány. Výbory předkládají svá stanoviska a návrhy zastupitelstvu obce. Předsedou finančního a kontrolního výboru je vždy člen zastupitelstva města.


Fotogalerie z ustavujícího zasedání zastupitelstva města

Dne 17. října 2022 se uskutečnilo ustavující zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště, na němž nově zvolení členové skládali slib. Na fotografie z tohoto zasedání se můžete podívat zde.

 

Programy zasedání zastupitelstva města

Programy jednotlivých zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště včetně materiálů určených k projednání

 

Záznamy ze zasedání

Zastupitelstvo města na svém jednání dne 4. února 2013 odsouhlasilo zveřejňování zvukových záznamů z jednotlivých zasedání zastupitelstva města. Zvukové záznamy Vám zde zpřístupňujeme.

 

Plán práce

Přehled termínů jednání Zastupitelstva města Uherské Hradiště s nejdůležitějšími body jednání.

 

Usnesení zastupitelstva

Zde naleznete usnesení Zastupitelstva města Uherské Hradiště přijatá v průběhu letošního roku, výpis hlasování v průběhu jednání zastupitelstva města, návrhy usnesení pro jednotlivá zasedání zastupitelstva města a archiv přijatých usnesení a výpisu hlasování. Znění usnesení je upravováno z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Výbory