Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2021

zrzrkk.jpg Jedním z hlavních bodů posledního zasedání zastupitelstva v roce 2020 dne 7. 12. bylo schválení rozpočtu města.

Rozpočet pro rok 2021 má tyto parametry: příjmy 680 milionů korun, výdaje 800,1 milionů, schodek je 120,1 milionu korun. Ztrátu z hospodaření pokryje město přebytkem z vlastních zdrojů, vytvořených v předcházejícím období a dočerpáním úvěru, přijatého v roce 2020.

Návrh rozpočtu 2021 i střednědobého výhledu do 2026 má, i s ohledem na stávající situaci, ambice na realizaci velkého množství kapitálových výdajů, týkajících se zejména rekonstrukce a modernizace stávajícího majetku. Výdaje na investice, včetně rezerv na spolufinancování dotačních programů a požadavky místních komisí, by měly dosáhnout 323 milionů korun. Případné získání dotací pak může tuto částku ještě výrazně zvýšit, neboť město vytváří rezervu na spolufinancování projektů ve výši 82 milionů korun. Kapitálové výdaje jsou plánovány ve výši 174,4 milionu, z nichž za finančně nejnáročnější je možné považovat tři akce týkající se parkování ve Štěpnicích za takřka 30 milionů, částku 18,8 milionu si vyžádá zateplení bytových domů 879 a 880 na třídě Maršála Malinovského a 17,3 milionu spolkne vybudování 3 zastávek MHD (Sokolovská, Rybárny, Moravní náměstí). Před 10 milionů korun bude stát také druhá etapa revitalizace veřejných prostranství sídliště Na Rybníku - II. etapa.

Podoba rozpočtu se možná v příštím roce ještě změní, neboť se aktuálně mění některé zákony v oblasti daní. „Protože znění zákona není ještě jisté, bude na jaře 2021 zastupitelstvu předložen návrh na stabilizaci rozpočtu,“ informoval starosta města Stanislav Blaha.

Kapitálové příjmy:

Za kapitálové příjmy města jsou považovány prodeje dlouhodobého majetku (zejména pozemků, nemovitostí, dlouhodobě užívaných movitých věcí, projektů, analýz, plánů, licencí apod.), příjmy darů a příspěvků (fyzických a právnických osob na pořízení dlouhodobého majetku) a také příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku (zejména akcií, majetkových podílů a dluhopisů).

Návrh rozpočtu počítá s prodejem pozemků (0,6 mil. Kč) a obměnou vozového parku města a jednotek sborů dobrovolných hasičů (0,1 mil. Kč). Je také plánován prodej části kanalizace na třídě Maršála Malinovského (0,9 mil. Kč) vodárenské společnosti.

Investiční přijaté transfery (dotace):

 Příjem investičních dotací je plánován ve výši 49,9 mil. Kč a jedná se o tyto projekty na spolufinancování investičních akcí města:

15,7 mil. Kč propustné parkování Štěpnice, II. etapa

12,0 mil. Kč realizace dvou propustných parkovišť Štěpnice, I. etapa

6,0 mil. Kč revitalizace veřejného prostranství sídliště Na Rybníku - II. etapa

5,7 mil. Kč zateplená bytového domu Malinovského 879-880

4,7 mil. Kč rekonstrukce ploch ul. Okružní

4,1 mil. Kč modernizace učeben ZŠ Sportovní

1,8 mil. Kč rekonstrukce ulice Růžová

Kapitálové výdaje:

Kapitálové výdaje jsou plánovány ve výši 174,4 mil. Kč, z nichž za finančně nejnáročnější je možné považovat:

29,9 mil. Kč - parkování ve Štěpnicích

18,8 mil. Kč - zateplení bytových domů na tř. M. Malinovského 879 a 880

17,3 mil. Kč - vybudování 3 zastávek MHD (Sokolovská, Rybárny, Moravní náměstí)

10,5 mil. Kč - revitalizace veřejných prostranství sídliště Na Rybníku - II. etapa

6,3 mil. Kč - zpevněné plochy Smetanovy sady

5,8 mil. Kč - rekonstrukce ploch ulice Okružní

4,8 mil. Kč - rekonstrukce ulice Růžová

4,4 mil. Kč - Volnočasový spot u cyklotras UH (skatepark)

4,1 mil. Kč - Místní kulturní zařízení Mařatice

3,9 mil. Kč - projektové dokumentace na rekonstrukci 4 ulic

2,5 mil. Kč - projektová dokumentace příp. realizace rekonstrukce kanalizace

2,0 mil. Kč - hřiště Sady - napojení na inženýrské sítě

13,5 mil. Kč - rezerva na spolufinancování dotačních projektů

16,9 mil. Kč - rezerva na rekonstrukce bytových domů

15,5 mil. Kč - rezerva pro požadavky místních komisí

Ostatní kapitálové výdaje jsou menšího charakteru a budou určeny na drobné investice města (rekonstrukce silnic, parkovišť, dětských hřišť či budov, menší projektové dokumentace).

Rozpočet města Uherské Hradiště - odkaz: ZDE

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz