Záznamy ze zasedání

Zastupitelstvo města na svém jednání dne 4. února 2013 odsouhlasilo zveřejňování zvukových záznamů z jednotlivých zasedání zastupitelstva města. Zvukové záznamy Vám zde zpřístupňujeme. Zvukové záznamy z volebního období 2014–2018 naleznete v archívu.

Archiv záznamů