Zateplení bytových domů ve Štěpnicích

Město Uherské Hradiště pokračuje v realizaci úspor energií veřejných budov i bytových domů.

IROP_CZ_RO_B_C RGB.jpg

 

 

 

Koncem června 2018 se  "nového kabátu" dočkaly další dva bytové domy (BD) v majetku města, a sice BD Štěpnická 1059 a BD Štěpnická 1185.

Oba domy jsou dvoupodlažní a byly postaveny v roce 1984. BD na adrese 1059 má celkem 27 bytových jednotek, BD 1185 bytových jednotek 20. Realizací projektu došlo především k úspoře energií (resp. snížení skleníkových plynů), dle energetického auditu by se měla u BD 1059 snížit produkce CO2 o 29 tun za rok a úspoře 291 GJ za rok, u BD 1185 ke snížení CO2 o 28 tun za rok a úspoře 283 GJ za rok.

Předmětem stavebních prací byla výměna oken a dveří, zateplení a nová fasáda, oprava lodžií a venkovního schodiště, výměna parapet a okapový chodník.

Realizace trvala tři měsíce, a sice od začátku dubna 2018 do konce června 2018. Stavební práce u obou projektů provedla společnost STAVBY VANTO, s.r.o. z Kunovic.  U BD Štěpnická 1059 činila konečná cena 2,8 mil. Kč a u BD Štěpnická 1185 2,9 mil. Kč (obě částky vč. DPH). 

Projekty byly podpořeny prostřednictvím fondů EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu, v souhrnné částce 1,7 mil. Kč.

 

BD Štěpnická 1059

1059.jpg

   

BD Štěpnická 1185

BD_1185.jpg