Zateplení MŠ Lomená

V září bylo ukončeno v rámci Operačního programu Životní prostředí zateplení již patnácté veřejné budovy města za posledních osm let.

Mateřská škola Lomená je v právním subjektu se ZŠ Větrná. Nachází se v místní části Mařaticích a sídlí zde 4 třídy.

 

Předmětem žádosti o dotaci byla realizace opatření směřujících k úsporám energií, kdy bylo provedeno zateplení obvodového pláště, podlahy nad venkovním prostorem, doplněna oddělující stěna a příčka mezi přístavbou a vytápěnými prostorami interiéru a realizováno zateplení střešní konstrukce. Zároveň byly vyměněny některé stávající, z energetického hlediska nevyhovující, výplně vnějších otvorů.

 

Zateplení školky proběhlo letos od počátku prázdnin do konce září, stavbu realizovala společnost STAVSPEKTRUM s.r.o. z Uherského Hradiště. Celkové náklady dosáhly výše 5,7 mil. Kč, přičemž 2,5 mil. Kč bude financováno prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí. Realizací projektu dojde dle energetického auditu ke snížení emisí CO2 o 67 tun za rok a úspoře energií až o cca 1.173 GJ za rok.

 

V rámci evropských dotací se jednalo už o patnáctou zateplenou veřejnou budovu (z toho dvanáct se týkalo mateřských či základních škol), a tím došlo k dalšímu kroku vedoucímu ke zlepšení kvality životního prostředí ve městě.

Lomená 1

Lomená 2


Operační program životní prostředí 2