Zateplení ZŠ T.G. Masaryka v Mařaticích

20181001_095210.jpg ZŠ T.G. Masaryka se v roce 2018 jako poslední ze základních škol města dočkala proměny , která spočívala v zateplení, výměně oken a dveří, výměně zdrojů tepla a v instalaci vzduchotechnických zařízení.

OPZP.jpg

Město Uherské Hradiště od roku 2009 realizuje za pomoci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) kroky vedoucí k vylepšení všech základních a mateřských škol na svém území, které mají za následek nejen atraktivnější vzhled, ale především výrazné úspory energií.

Objekt ZŠ T.G. Masaryka se nachází  na ulici 1. máje v místní části Mařatice a skládá se ze dvou budov -  tzv. historické budovy z období výstavby 1931, a z budovy "nové", pocházející ze 70. let 20. století. Budovy jsou funkčně propojeny spojovacím krčkem. Budova této ZŠ slouží pouze pro žáky 1. až 5. třídy a navštěvuje ji cca 170 žáků.

Kromě hlavních opatření uvedených v úvodu článku byla v rámci projektu realizována dále např. výměna osvětlení za úspornější LED technologie, výměna konstrukce střechy nebo přeložka chodníku spojujícího obě budovy.

Realizace proběhla od 23.6.2018 do 27.9.2018 a práce provedla firma PaPP spol. s r.o.  s celkovou částkou 19 542,5 tis. Kč vč.DPH.

Projekt se dělil na dva dílčí subprojekty, a to:

Zateplení ZŠ T. G. Masaryka 5.1a (zateplení a výměna zdroje)

  • Reg. č.CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006437
  • Uznatelné náklady: 14 485,4 tis. Kč
  • Dotace OPŽP: 5 794,1 tis. Kč

Zateplení ZŠ T. G. Masaryka 5.1b (rekuperace)

  • Reg. č.CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006438
  • Uznatelné náklady: 2 674,4 tis. Kč
  • Dotace OPŽP: 1 853, tis. Kč

 

20181001_095436.jpg