Závěrečné shrnutí projektu Dílna kompetencí

Souhrnné informace k ukončení projektu na řízení a rozvoj lidských zdrojů Dílna kompetencí města Uh. Hradiště.

Dílna kompetencí města Uherské Hradiště


Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/57.00151
Doba realizace projektu: 1. 11. 2010 až 30. 6. 2012
Celkové náklady projektu: 3, 1 mil. Kč

 

K 30. 6. 2012 byla ukončena realizace projektu Dílna kompetencí města Uherské Hradiště financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a rozpočtu města Uherské Hradiště. V těchto dnech probíhá závěrečné vyhodnocení a uzavření projektu vůči poskytovateli dotace.

 

Realizace projektu přispěla ke komplexnímu zvýšení kvality řízení zaměstnanců a personálních procesů vedoucí k zefektivnění činnosti úřadu i zkvalitnění služeb poskytovaných občanům města a klientům města a celého správního obvodu města Uherské Hradiště. Těžištěm projektu je tzv. kompetenční model, který umožňuje identifikovat, popisovat, hodnotit a rozvíjet klíčové kompetence na jednotlivých pozicích; popisuje klíčové znalosti, schopnosti a dovednosti potřebné k efektivnímu výkonu činností na těchto pozicích. Na základě kompetenčního modelu je nastaven efektivní systém vzdělávání a systém hodnocení zaměstnanců.
Ve spolupráci s firmou MEPCO, s.r.o. a zaměstnanců městského úřadu byly zavedeny moderní metody personálního řízení, nastaven systém pro rozvoj odborného a osobnostního růstu zaměstnanců, podporu pracovního výkonu a jeho hodnocení a tím i zlepšení motivace pracovníků úřadu. Vybraní pracovníci úřadu, zejména pracovníci personálního a mzdového oddělení a vedoucí pracovníci, prošli odborným školením. Využitím softwarové aplikace firmy FLUX, spol. s.r.o. bude umožněno efektivní provádění hodnocení a jiných personálních procesů jako zajištění relevantního vzdělávání zaměstnanců. Součástí projektu bylo rovněž mj. provedení kompetenčního auditu, analýza personálních procesů a dokumentace, sestavení digitálního modelu organizační struktury, metodiky kompetenčního modelování, metodiky tvorby vzdělávacích programů, sestavení vzdělávacích plánů ve vztahu ke kompetenčním modelům.
Projekt svými aktivitami přispívá k naplnění strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby, usn. vlády č. 757/2007.

esfcr_logoUH