Zeleň kolem Velehradské třídy čeká velká obnova

IMG_0280 - kopie.JPG S nebývalým ohlasem se v posledních dvou letech setkaly květinové záhony na Velehradské třídě v blízkosti autobusového nádraží. Město chce i další plochy podél Velehradské třídy zregenerovat a vysadit zde stromy, které doplní pásy růží a pestrobarevné záhony květin.

Projektovou dokumentaci zpracovala společnost GARD&N Staré Město na podzim loňského roku. Součástí projektové dokumentace bylo i provedení inventarizace zeleně s vyhodnocením zdravotního stavu a estetického potenciálu stávajících dřevin.  

Výstřižek.JPG

Výsledkem je projekt, který spočívá v doplnění stromořadí, kvetoucích keřů a nových záhonů v části Velehradské třídy od autobusového nádraží směrem k mostu přes řeku Moravu. „Liniovým spojujícím prvkem bude pás růží v prostoru mezi chodníkem a komunikací. Pohledově významná místa budou doplněna trvalkovými nebo letničkovo-trvalkovými záhony a živými plůtky,“ představuje úpravy starosta města Stanislav Blaha. Celkově je navržena výsadba růží na ploše 227 metrů čtverečních a trvalkových záhonů na ploše 180 metrů čtverečních. Přibude 19 listnatých stromů a pastvou pro oči by měl být výsev trvalkovo-letničkové směsi, kterou již občané znají z dřívějška. Vše doplní přes 500 cibulovin a 4 kortenové nádoby s dřevinami.

IMG_E0297.JPG

„Realizace projektu by měla probíhat ve dvou letech. Zahájení prací předpokládáme letos na podzim, kdy by mělo dojít k odstranění nevhodných stávajících porostů a výsadbě nových dřevin. V dalším roce pak bude následovat založení květinových záhonů a umístění osázených kortenových nádob,“ popsal záměry místostarosta Čestmír Bouda. Finanční náklady dvouletého projektu činí 1,05 milionu korun.

IMG_5918.JPG

S projektem koresponduje i doplnění mobilní zeleně ve zpevněné ploše chodníku podél zdi bývalé věznice na Velehradské třídě. Zde bylo na konci července umístěno 9 velkoobjemových kortenových nádob osázených trvalkami a keři.

Audio komentář pro média:

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Dagmar Vacková

T: 572 525 121
M: 605 203 073
E: Dagmar.Vackova@mesto-uh_cz