Zelené náměstí a Městský park Za Plotem

V rámci postupné konverze areálu bývalých kasáren byly koncem srpna letošního roku dokončeny další dva projekty – Přeměna bývalé vojenské střelnice na městský park v Uherském Hradišti a Revitalizace Zeleného náměstí.

Oba projekty jsou součástí Integrovaného plánu rozvoje města Uherské Hradiště a budou tak spolufinancovány Evropskou unií z Integrovaného operačního programu. Fyzická realizace obou projektů trvala necelé čtyři měsíce.

Přeměna bývalé vojenské střelnice na městský park v Uherském Hradišti

V západním sektoru rozsáhlého areálu se nacházela opuštěná a nevyužívaná bývalá cvičná střelnice s masivní střeleckou zdí, řídící věží, objekty učeben, zákopy, drolícími se asfaltovými plochami apod. Cílem projektu bylo přeměnit tento stávající brownfield na městský park s plochami a vybavením zejména pro maminky s dětmi, malé děti, seniory a obyvatele okolních obytných souborů a tím rozšířit plochy veřejné zeleně na území krátkodobé rekreace ve městě. Projektem vzniklo celkem 1,5 hektaru revitalizovaného území. Dodavatelem stavby se stala firma STAMOS, spol. s r.o., Uherské Hradiště.

Celkové náklady projektu činily 6,2 mil. Kč, z EU město získá dotaci ve výši 85 % způsobilých výdajů, cca 4,7 mil. Kč. 

Revitalizace Zeleného náměstí

Předmětem projektu byla komplexní úprava Zeleného náměstí, jehož stav byl zcela nevyhovující, hrozilo riziko černé skládky, popř. zdroje hygienických závad. Celé náměstí bylo opatřeno veřejným osvětlením, doplněno mobiliářem moderního designu, došlo k zahradním úpravám včetně výsadby stromů a keřů a k položení nové dlažby. Součástí projektu se staly i nové komunikace včetně chodníků a parkoviště. Projektem vzniklo celkem 0,7 hektaru revitalizovaného území. Stavbu realizovala firma STRABAG a.s., Praha.

Celkové náklady projektu činily 10,2 mil. Kč, předpokládaná částka dotace z EU dosáhne výše 85 % z působilých výdajů, tedy 7,9 mil. Kč.

 

Anketa - Zelené náměstí a Městský park podpořily fondy EUlogo_IOP_EU_MMR


 

Park Za Plotem ve videoseriálu MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci propagace Integrovaného operačního programu realizuje soutěž "Geocaching po zajímavých projektech". Jako jeden z deseti projektů byl vytipován i Mětský park Za Plotem v Uherském Hradišti.