Zimní údržba

Zde naleznete operační plán zimní údržby místních komunikací v Uherském Hradišti na jednotlivá zimní období.

Tento plán je vydán a schválen v souladu se zákonem č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění a prováděcí Vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 104/1997 Sb., kterou se uvedený zákon provádí. 

Plán je základním podkladem pro činnosti při zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací, chodníků a vybraných veřejně přístupných účelových komunikací a schůdnosti průjezdních úseků silnic v Uherském Hradišti v zimním období, způsobených sněhem či náledím a je vypracován vždy pro určité časové období.

Související dokumenty: