Životní podmínky 2018 - výběrové šetření v domácnostech

zpcr.jpg Český statistický úřad v sobotu 3. února zahájí nový ročník šetření životních podmínek a příjmů domácností. Zjišťování bude probíhat až do 27. května i na území Zlínského kraje. Do zjišťování je ve Zlínském kraji zahrnuto 600 domácností z 56 obcí.

„Většina těchto respondentů s ČSÚ dlouhodobě spolupracuje, 250 bytů bude osloveno poprvé,“ říká ředitelka Krajské správy ČSÚ ve Zlíně Ing. Hana Hruboňová. Respondenti budou odpovídat i např. na otázky týkající se subjektivní spokojenosti člověka v různých oblastech života.

Tazatelé ČSÚ se respondentům prokazují průkazem, který má podobu polykarbonátové karty, na níž je kromě jiného uvedeno jméno držitele a 16místný identifikační kód. Prostřednictvím kódu si na webových stránkách můžete ověřit identitu tazatele: https://www.czso.cz/csu/czso/overeni-tazatele. Totéž můžete učinit i prostřednictvím níže uvedeného telefonického či e-mailového kontaktu. O probíhajícím šetření jsou řádně informováni také starostové dotčených měst a obcí i Policie ČR.

Údaje, které poskytnete tazatelům ČSÚ, jsou striktně anonymní. V souladu se zákonem je přísně dodržována ochrana individuálních údajů a všichni pracovníci ČSÚ, kteří se podílejí na zjišťování a zpracování dat, jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz