Životní podmínky 2020 - výběrové šetření v domácnostech

SILC.jpg Český statistický úřad zahájil 1. února 2020 nový ročník šetření životních podmínek a příjmů domácností. Zjišťování bude probíhat až do 24. května i na území Zlínského kraje. Do zjišťování je ve Zlínském kraji zahrnuto 615 domácností z 59 obcí.

Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště.  Tazatelé ČSÚ se respondentům prokazují průkazem, který má podobu polykarbonátové karty, na níž je kromě jiného uvedeno jméno držitele a 16 místný identifikační kód. Prostřednictvím kódu si na webových stránkách můžete ověřit identitu tazatele: https://www.czso.cz/csu/czso/overeni-tazatele.

Údaje, které poskytnete tazatelům ČSÚ, jsou striktně anonymní. V souladu se zákonem je přísně dodržována ochrana individuálních údajů a všichni pracovníci ČSÚ, kteří se podílejí na zjišťování a zpracování dat, jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech.

Případné dotazy občanů zodpoví vedoucí oddělení terénních zjišťování KS ČSÚ ve Zlíně, Ing Barbora Žídková, tel: 577 004 956, mobil: 736 466 401.