Životní podmínky 2022 – výběrové šetření v domácnostech

čsu.jpg Český statistický úřad organizuje v roce 2022 každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice. Šetření ve Zlínském kraji proběhne v době od 29. ledna do 12. června 2022 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do zjišťování je v kraji zahrnuto 604 domácností z 59 obcí.

Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti.

Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. 

V případě dotazů oslovených se můete obracet oddělení terénních zjišťování KS ČSÚ ve Zlíně
Ing. Barboru Židkovou, tel.: 577 004 956, mobil: 736 466 401.