Životní prostředí

Vodní zdroj Ostrožská Nová Ves

Na této stránce najdete „Opatření obecné povahy o stanovení změny ochranného pásma II. stupně vodního zdroje Ostrožská Nová Ves“ dle § 30 odst. 1 vodního zákona č. 254/2001 Sb.

 

Základní povinnosti původců odpadů

Na této stránce najdete základní povinnosti původců odpadů dle § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.