Životní prostředí

Základní povinnosti původců odpadů

Na této stránce najdete základní povinnosti původců odpadů dle § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.