Životní prostředí

Nalezená zvířata

Odbor správy majetku města Městského úřadu v Uherském Hradišti poskytuje níže uvedené informace o nálezu zvířat na území města Uherské Hradiště.

 

Pohřebiště (Mařatice, Sady, Míkovice)

Na základě novely zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví byl městem Uherské Hradiště zpracován nový Řád pohřebišť. Tento řád, který byl ve srovnání s původním předpisem poměrně výrazně rozšířen z hlediska péče o pohřebiště, se vztahuje na všechna tři pohřebiště v Mařaticích, Sadech a Míkovicích.

 

Správa zeleně