Životní prostředí

Neudržovaný obecní pozemek

 

Ohlašování evidence odpadů původci a oprávněnými osobami

 

Ořez stromů a keřů na obecním pozemku

 

Souhlas dle zákona č. 114/1992 Sb.

Souhlas či závazné stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

 

Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady

 

Souhlas s trasou dle § 7 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb.

Souhlas s trasou dle ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

 

Vyhlášení dřeviny památným stromem

 

Vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu

Souhlas s vynětím pozemku ze zemědělského půdního fondu dle § 9 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu

 

Zjištění poškozování či ničení dřevin rostoucích mimo les