Zjištění hodiny narození

4. Základní informace k životní situaci

Osoby narozené v obci Uherské Hradiště, v částech Mařatice, Jarošov, Rybárny, Vésky, Sady nebo Míkovice a v obcí Podolí a Popovice. 

Sbírky listin, kde jsou údaje o hodině narození uvedeny, jsou vedeny od roku 1958, do této doby existují pouze opisy matrik, do kterých se údaj o hodině narození neuváděl.
Údaj o hodině narození je uveden až ve sbírce listin cca od roku 1962 - 1969.
Porodnice Uherské Hradiště zapisovala hodinu narození od roku 1962.
Lidé narození v letech 1974 - 1975 záznamy bohužel nezjistí, neboť jejich sbírky listin byly zničeny při povodních a nahradily je pouze opisy matričních knih, které tento údaj neobsahují.


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Žádost lze poslat datovou schránkou fyzické osoby, emailem se zaručeným elektronickým podpisem fyzické osoby, nebo doručit osobně či písemně na adresu:

Krajský úřad Zlínského kraje
odbor právní a Krajský živnostenský úřad
třída Tomáše Bati 21
760 01  Zlín


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Krajský úřad Zlínského kraje ve Zlíně 


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Krajský úřad Zlínského kraje
Odbor právní a Krajský živnostenský úřad
oddělení státní občanství a matrik
tř. Tomáše Bati 21
760 01 Zlín


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Žádost o zjištění hodiny narození je k dispozici na krajském úřadě nebo na webových stránkách města Uherské Hradiště.


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit  

Za vydání potvrzení o čase narození je stanoven poplatek ve výši 50 Kč. Poplatek se nevrací, pokud není požadovaný údaj ve sbírce listin uvedený nebo je nečitelný (zpoplatněno je také negativní sdělení).

Správní poplatek je možné uhradit:

  • osobně při podání žádosti
  • poštou – poštovní poukázkou
  • bankovním převodem č.ú.: 2786182/0800, variabilní symbol 6010600002, do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno a příjmení žadatele

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Webové stránky Krajského úřadu Zlínského kraje viz. Zjištění času narození


24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor dopravních a správních agend, oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
(informace uveřejněny dle informaci webových stránek Krajského úřadu Zlínského kraje ve Zlíně)


26. Kontaktní osoba

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2014


28. Popis byl naposledy aktualizován

01.01.2020


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor dopravních a správních agend
Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Kateřina Lučková, DiS.

T: 572 525 813
E: Katerina.Luckova@mesto-uh_cz