Zjištění poškozování či ničení dřevin rostoucích mimo les

4. Základní informace k životní situaci

Dřeviny jsou dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, chráněny před poškozováním a ničením


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Každý, kdo zjistí poškozování, či ničení dřeviny  


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Pokud občan zjistí poškozování či ničení dřevin, je nutno v pracovní době neprodleně informovat Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Uherské Hradiště nebo Městskou policii.   


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Podáním informace Odboru stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Uherské Hradiště nebo Městské policii.


8. Na které instituci životní situaci řešit
  • Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí, Protzkarova 33, tel. 572 525 840, 572 525 842

  • Mimo pracovní dny Městská policie, tel. 156


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 
  • Městský úřad Uherské Hradiště – odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí, Protzkarova 33, telefonní čísla pro případné informace: 572 525 840.
  • V případě mimopracovní doby Městská policie, telefon: 156 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit  

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

Případná fotodokumentace  


16. Elektronická služba, kterou lze využívat 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.  


18. Jaké jsou související předpisy 

Vyhláška MŽP 395/1992 Sb., v platném znění.  


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokuty dle § 87, 88 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.  


21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí


26. Kontaktní osoba

Mgr. Helena Havránková, tel. 572 525 842, email: helena.havrankova@mesto-uh_cz


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

31.05.2012 


28. Popis byl naposledy aktualizován

13.07.2015


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace