Zjištění poškozování přírody a krajiny (např. významného krajinného prvku)

4. Základní informace k životní situaci

Zjištění poškozování přírody a krajiny (např. poškozování významných krajinných prvků atd.).  


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Jednat je oprávněn každý, kdo zjistí poškozování přírody a krajiny. 


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Okamžité nahlášení předmětné skutečnosti na Městský úřad Uherské Hradiště, popř. na další orgány státní správy - např. Policie ČR, Městská policie, obecní úřady atd.   


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Osobní, telefonický, e-mailový či písemný podnět.  


8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Protzkarova 33  


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí, Protzkarova 33, v úředních dnech (pondělí nebo středa od 8:00 do 17:00 hodin), příp. i v jiných pracovních dnech po předchozí telefonické domluvě. 


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit  

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Původci škodní události, vlastníci pozemků na nichž k poškození došlo  


15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

Případná fotodokumentace místa.  


16. Elektronická služba, kterou lze využívat 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve platném znění.  


18. Jaké jsou související předpisy 

Vyhláška MŽP 395/1992 Sb.  


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokuty dle § 87, 88 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění   


21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 


26. Kontaktní osoba

Mgr. Helena Havránková, tel. 572 525 842, email: helena.havrankova@mesto-uh_cz


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

31.05.2012


28. Popis byl naposledy aktualizován

09.07.2015


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace