Zlaté kříže pro dárce krve

Zlatým křížem III. třídy za 80 odběrů byli v pondělí 3. října na uherskohradišťské radnici oceněni bezpříspěvkoví dárci krve. Slavnostní akt zahájil svým proslovem starosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha.

"Když darujete krev, je to něco, jako byste darovali kus sebe sama. Nejsou slova, jimiž by se dal vyjádřit vděk, který si vaše činnost zaslouží. Mnohokrát jsem se setkal s tím, že mezi dárci jsou velmi skromní lidé, kteří díky přijímají s určitými rozpaky. Ale myslím si, že na sebe můžete být právem hrdí," řekl ve svém proslovu starosta.

 

Celkem bylo zlatým křížem III. třídy oceněno 34 dárců, z nich se k slavnostnímu předávání na radnici dostavilo 17.
 

Ocenění se kromě starosty města zúčastnili také člen Rady Zlínského kraje Ladislav Kryštof, ředitel Uherskohradišťské nemocnice MUDr. Petr Sládek spolu s primářkou hematologicko – transfuzního oddělení Martou Černou, za Český Červený kříž předsedkyně oblastní výkonné rady ČČK Jarmila Ulmanová, místopředsedkyně Jitka Štěpánová a ředitelka Úřadu oblastního spolku Martina Kryšková. 


 

1.jpg