Změna č. 1 Územního plánu Boršice

Boršice - Změna č. 1 územního plánu Změna č. 1 Územního plánu Boršice byla vydána Zastupitelstvem obce Boršice dne 21.03.2023 a je účinná od 09.03.2023.

Změna č. 1 Územního plánu Boršice

Textová část

Grafická část

Odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Boršice

Textová část

Grafická část

Výkresy předpokládaného úplného znění po Změně č. 1

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

RNDr. Jiří Dujka

T: 572 525 245
E: Jiri.Dujka@mesto-uh_cz