Změna č. 1 Územního plánu Hluk

hluk_Z1_thumbnail.PNG Změna č. 1 Územního plánu Hluk byla vydána Zastupitelstvem města Hluk dne 15.09.2021 a je účinná od 15.10.2021.

Změna č. 1 Územního plánu Hluk

Textová část

Grafická část

Odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Hluk

Textová část

Grafická část

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

RNDr. Jiří Dujka

T: 572 525 245
E: Jiri.Dujka@mesto-uh_cz