Změna č. 1 ÚP Hluk ke společnému jednání

Textová část

Grafická část

Veřejná vyhláška

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Anna Machynková

T: 572 525 245
E: Anna.Machynkova@mesto-uh_cz