Změna č. 1 Územního plánu Jalubí

jalubi_Z1_thumbnail.PNG Změna č. 1 Územního plánu Jalubí byla vydána Zastupitelstvem obce Jalubí dne 18.08.2016 a je účinná od 06.09.2016.

Změna č. 1 Územního plánu Jalubí

Textová část

Grafická část

Odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Jalubí

Textová část

Grafická část

Úplné znění Územního plánu Jalubí po Změně č. 1

Vzhledem k legislativě platné v době vydání Změny č. 1 ÚP Jalubí je úplné znění označeno jako "právní stav po změně".

 

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

RNDr. Jiří Dujka

T: 572 525 245
E: Jiri.Dujka@mesto-uh_cz