Změna č. 1 Územního plánu Jankovice

jankovice_Z1_thumbnail.PNG Změna č. 1 Územního plánu Jankovice byla vydána Zastupitelstvem obce Jankovice dne 02.09.2022 a je účinná od 21.09.2022.

Změna č. 1 Územního plánu Jankovice

Textová část - Příloha č. 1

Grafická část - Příloha č. 2

Odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Jankovice

Textová část - Příloha č. 3

Grafická část - Příloha č. 4

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

RNDr. Jiří Dujka

T: 572 525 245
E: Jiri.Dujka@mesto-uh_cz