Změna č. 1 Územního plánu Kunovice

Změna č. 1 Územního plánu Kunovice (2022) Změna č. 1 Územního plánu Kunovice byla vydána Zastupitelstvem města Kunovice dne 22.09.2022 a je účinná od 05.11.2022.

Změna č. 1 Územního plánu Kunovice

Textová část (Příloha č. 1)

Grafická část (Příloha č. 2)

Odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Kunovice

Textová část (Příloha č. 3)

Grafická část (Příloha č. 4)

Výkresy předpokládaného úplného znění po Změně č. 1

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

RNDr. Jiří Dujka

T: 572 525 245
E: Jiri.Dujka@mesto-uh_cz